XML-RPC API

← Back

Connecting
API končna točka: https://secure.gravatar.com/xmlrpc?user=[email_hash]

Obvezno je, da se povežete s secure.gravatar.com, in da to storite preko HTTPS. To je za varnost naših medsebojnih uporabnikov. Email_hash GET parameter je MD5 hash, kar pomeni, da je to uporabnikov e-poštni naslov, potem ko je napis spremenjen v male začetnice, in okrajšan.

All parameters for all methods should be passed as a single item, within an associative array.

Preverjanje pristnosti
User authentication happens at the api method level. You will pass to the method call a password parameter. The data for these parameters will be passed in plain text. The password param is always stripped from the arguments before the methods begin their processing. For this reason you should expect not to see it returned from the grav.test method.

Napake
Napake navadno prihajajo s številko in človeško berljivo besedilo. Na splošno naj bo besedilo možno slediti kadar je le mogoče, vendar kratek opis številčnih napak, sledi:

	-7	Uporabi secure.gravatar.com 
	-8	Notranja napaka 
	-9	Napaka pri preverjanju pristnosti 
	-10	Metodni parameter manjka 
	-11	Metodni parameter napačen 
	-100	Misc napaka (glej besedilo) 

Metode
grav.exists - preveri, ali ima Gravatar hash 
	@param (array)$args['hashes'] paleta hash-ov za preverjanje 
	@param	(string)$args['password'] za preverjanje pristnosti 
	@return array ( 
		hash => (bool)exists,
	)

grav.addresses - prejmi seznam naslovov za ta račun 
	@param (string)$args['password'] za preverjanje pristnosti 
	@return array ( 
		address => array (
			rating    => (int)rating, 
			userimage   => (int)userimage, 
			userimage_url => (int)userimage_url
		) 
	)

grav.userimages - vrni niz uporabniških slik za ta račun 
	@param (string)$args['password'] za preverjanje pristnosti 
	@return array (
		userimage => array( 
			(int)rating, // 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
			(string)url,
		)
	) 

grav.saveData - Shrani binarne podatke slike kot uporabniško sliko za ta račun 
	@param (string)$args['data'] a base64_encode()d image
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] za preverjanje pristnosti 
	@return (bool)false na neuspeh, (string)userimage na uspehu 

grav.saveUrl - Preberite sliko prek svojega URL-ja in jo shranite kot uporabniško sliko, za ta račun 
	@param (string)$args['url'] celoten url do slike 
	@param (int)$args['rating'] 0:g, 1:pg, 2:r, 3:x
	@param (string)$args['password'] za preverjanje pristnosti 
	@return (bool)false na neuspeh, (string)userimage na uspehu 

grav.useUserimage - uporabi uporabniško sliko kot Gravatar, za enega od več naslovov na tem računu 
	@param (string)$args['userimage'] Uporabniška sliko, ki jo želite uporabiti 
	@param (array)$args['addresses'] Seznam e-poštnih naslovov, ki jih želite uporabiti za to uporabniško sliko 
	@param (string)$args['password'] za preverjanje pristnosti 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.removeImage - odstrani uporabniško sliko, povezano z enim ali več e-poštnih naslovov 
	@param (array)$args['addresses'] Seznam e-poštnih naslovov, ki jih želite uporabiti za to uporabniško sliko 
	@param (string)$args['password'] za preverjanje pristnosti 
	@return array(
		address => (bool)status
	)

grav.deleteUserimage - odstrani uporabniško sliko iz računa in vse e-poštne naslove, s katerimi je povezana 
	@param (string)$args['userimage'] Uporabniška slika, ki jo želite odstraniti iz računa 
	@param (string)$args['password'] za preverjanje pristnosti 
	@return (bool)status

grav.test - a test function
	@param (string)$args['password'] za preverjanje pristnosti 
	@return (mixed)$args